inFlow Inventory

inFlow Inventory

Inventory quản lý phần mềm kế hoạch nhỏ để giữa cỡ việc
Người dùng đánh giá
3.3  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 5 giải thưởng

Đánh giá

inFlow là phát minh quản lý phần mềm kế hoạch nhỏ để giữa cỡ york. Bằng cách sử dụng inFlow, anh có thể tiết kiệm thời gian trên giấy tờ, thực hiện khách hàng cần chính xác hơn, và giải phóng tiền giam giữ trong sự dư trội kiểm kê. inFlow có thể giúp anh theo dõi hàng, lấy khách, ra lệnh sắp xếp lại cổ phiếu, kiếm được các báo cáo, và còn nhiều hơn nữa.
Giữ các sản phẩm tổ chức với ảnh, giá, và phân loại. inFlow có thể dễ dàng lo 10, 000+ sản phẩm định PC. Sử dụng máy quét mã vạch để quản lý phát minh hơn, nhanh chóng và chính xác. inFlow là tương thích với hầu hết mã vạch máy quét của cậu có thể kết nối thông qua máy vi tính của tôi. Dùng các đơn vị đo, e.g. mua bởi những vụ án, đua kiểm kê bởi những mảnh, và bán nhân tá. Theo tồn kho trong nhiều địa điểm đó. Dùng sublocations với chính xác hơn lần theo lối đi số, bin số etc. Nhận được toàn bộ lịch sử của bất kỳ kiểm tra các hoạt động hoặc điều chỉnh để lần theo bất kỳ vấn đề gì, hay trộm cắp. Tự động tập hợp hoàn thành các sản phẩm hay những gói hàng từ liệu thô, cập nhật kê hàng hóa cho phù hợp.
inFlow đến ba sách mới xuất bản:
Tự do, bình Thường (đô 299), và Chuyển (đô 499).
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac